Kalvarijos
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2023-05-26   [2023-05-26]Naujų tarybos narių priesaika   Išsamiau


Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Bagdanavičius Kęstutis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 3
Mačys Juozas, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis,
Prieš: 0


1. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. 92).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos politikos stiprinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo (Nr. 93).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. T-82 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 94).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 95).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl 2023-2024 mokslo metų pradžios ir trukmės Kalvarijos meno mokykloje nustatymo (Nr. 96).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo (Nr. 98).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 99).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 101).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl pritarimo Kalvarijos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai (Nr. 103).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. 104).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-39 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo“ papildymo (Nr. 100).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 102).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. 46).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Skilandis Vytenis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. 47).   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Kaleinikas Algis, Liutkevičius Algirdas, Mačys Juozas, Bagdanavičius Kęstutis, Kabelka Edgaras, Babeckas Karolis, Sujeta Rimas, Plikaitis Vincas, Aleknavičius Valdas, Rusevičius Vitas, Sinkevičius Juozas, Jarimavičienė Renata, Vasiliauskas Tomas, Šunskis Vytautas, Jankeliūnienė Rūta, Sinkevičius Alanas, Janušauskaitė Daiva, Žemaitis Laimonas, Blėdis Darius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Pasisakymai   Išsamiau